Jak bezpečně užívat esence v kuchyni? Základní pravidla

Esenciální oleje a jejich použití do jídla

I s kvalitními esencemi vyrobenými speciálně pro použití do jídla musíme nakládat opatrně. Jsou to vysoce koncentrované látky a tudíž je musíme používat správně, abychom si neublížili.

Jen esence z určitých rostlin mohou být používány vnitřně. Některé rostliny jsou jedovaté, takže je nekonzumujeme v žádné formě, už vůbec ne v podobě esenciálního oleje. Nicméně je potřeba vědět, že některé esence vyrobené z jedlých rostlin taky mohou být potenciálně nebezpečné pro vnitřní užití. Záleží totiž na složení toho kterého konkrétního esenciálního oleje. Je možné, že u konzumace celé rostliny se nám nic nestane, ale při požití esence z ní už budeme mít problémy. Takže vždy si musíme ověřit, zda se ta která rostlina (a její konkrétní chemotyp), potažmo její esence pro konzumaci hodí.

Kvalita esenciálního oleje je taky velmi důležitá. Většina esencí je bezpečná pro použití do kosmetiky, ovšem poživatelných esenciálních olejů je mnohem méně. Aby byla esence bezpečná pro vnitřní užití, musí být její výrobě věnována mnohem větší pozornost. Výrobce musí splnit vyšší nároky na výběr suroviny i celý výrobní a skladovací proces. S esenciálním olejem se musí od počátku zacházet jako s potravinou a plnit všechny příslušné zákonné požadavky na potraviny. Produkt je také důkladněji analyzován. Výsledkem je nejčastěji tzv. chemotypovaný esenciální olej s garancí vhodnosti k vnitřnímu užití.

Pokud esenciální olej nesplňuje přísná kritéria pro to, aby byl označen za potravinu a za vhodný k vnitřnímu užití, patří do kategorie chemických látek. Musí být jako chemická látka označen, obvykle součástí značení je i upozornění, že nemá být užíván vnitřně.

Ředění esencí je taky velmi důležité. Esence nejsou mísitelné s vodou, na vodě obvykle plavou a pokud bychom vodu s takovou skvrnou vypili, mohli bychom se ošklivě popálit nebo si jinak ublížit. Nemůžeme tak esence vmíchat do čehokoliv, musíme se řídit základními pravidly mísitelnosti. Když tedy vybereme vhodný základ pro naši esenci, musíme v ní esenci rozmíchat a až poté ji můžeme konzumovat.

Dávkování esencí pak souvisí do jisté míry s ředěním. Jelikož jsou esence vysoce koncentrované, musíme s nimi dle toho zacházet. Taky je důležité s nimi nakládat jako s aditivem – tedy dávkujeme je velmi opatrně a mají sloužit ke zpestření, neměly by být naším „denním chlebem“.

Bohužel neexistuje všeobecně platné pravidlo, na začátku je určitě dobré držet se denní dávky někde v rozmezí 1-4 kapek.

Taky určitě stojí za to připomenout, že každá esence je jinak silná. Třeba citrusy jsou ve své podstatě jemné a kapka nebo dvě na porci jsou většinou v pořádku. Oproti tomu třeba skořice, bazalka nebo rozmarýn už mají „jiné grády“ a použijeme je v daleko menším množství.

Další detaily ke koncentraci esencí najdete tady.

Možné kontraindikace musíme taky vzít v potaz. Esence nejsou jen nositeli vůně a chuti, ale taky účinků. Ty využívá jak tradiční aromaterapie, tak hlavně aromaterapie vědecká. Stejně jako při užívání léků nebo rostlinných preparátů, i u esencí musíme mít na paměti řadu omezení. Podstatně opatrnější musí být těhotné a kojící ženy a osoby s chronickým onemocněním. Dobře rozmýšlíme taky použití do jídla pro děti. U těchto rizikových skupin můžeme esence použít jen v minimálním množství k aromatizaci, k jakémukoliv terapetickému užití je třeba přistupovat s dobrou informovaností a ideálně ve spolupráci se zkušeným aromaterapeutem. Více o tomto tématu si můžete přečíst tady.

Nakonec, taky bych určitě zdůraznila, že s esencemi pracujeme jako s aromatem, ochucovadlem a skutečně po kapičkách. Maximálně využijeme některých jejich příznivých účinků v naší dietě (ostatně proto jsou některé z nich taky oficinálně značeny jako doplněk stravy).

Použití esenciálních olejů v rámci terapie je ale mnohem komplikovanější. Vyžaduje hlubší znalosti a rozhodně se doporučuje provádět ho ve spolupráci s aromaterapeutem, který se specializuje na vnitřní užití esencí.
 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *